Gezondheid

Gezondheid

Een goede gezondheid is voor een dekreu uiteraard van cruciaal belang. Daarom hebben wij diverse gezondheidsonderzoeken bij Tiswa laten doen, alvorens hem in te zetten binnen de fokkerij. Wij zijn aangesloten bij de Hovawart Rasvereniging Nederland.   Dit is de vereniging waar Tiswa goedgekeurd is als dekreu. Hij staat hier op de dekreuenlijst. We hebben met hem dan ook alle door de HRN verplichte gezondheidsonderzoeken laten doen.

Air Force Bohaemic in blakende gezondheidZijn heupfoto's zijn beoordeeld door de Raad van Beheer. De uitslag van deze foto's is HD A, Norbergwaarde 38, botafwijking 0, onvoldoende aansluiting. Een beoordeling waar we zeer tevreden mee zijn. Zijn heupfoto's zijn tevens beoordeeld in Duitsland via de Rassezucht Verein für Hovawarthunde (RZV). Ook hier werden de heupen beoordeeld als goed in orde. De uitslag was hier HD A2.

Ook heeft Tiswa een ECVO oogonderzoek ondergaan. Deze is telkens geldig voor de duur van 1 jaar. Inmiddels is hij meermaals onderzocht en elke keer werden er geen afwijkingen geconstateerd.

Buiten deze twee verplichte onderzoeken, heeft Air Force Bohaemic ook een hartonderzoek gehad. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen problemen waren met zijn hart.

Al met al denken we met Tiswa een gezonde dekreu te hebben. Daarom hopen we hem selectief enkele keren ter dekking in te kunnen zetten.